Sabtu, 10 April 2010

FMJ vol.4 JUAL SALAM

DEFINISI : JUAL BELI YANG BARANG BELUM WUJUD
HUKUM ASAL TAK SAH TTP JUMHUR MENGHARUSKAN KERANA MENGIKUT KEPADA MASLAHAH MASYARAKAT.

"MAN ASLAFA FI SYAIIN FAFI KAILI MAKLUMIN WAWAZANIN MAKLUMIN ILA AJALIN MAKLUMIN"

RUKUN

1. AQIDAN
- PEMBELI (MUSLIM)
- PENJUAL (MUSLAM ILAIHI)

2. SIGHAH
-IJAB N QABUL
-KHIYAR SYARAT X BOLEH
-KHIYAR MAJLIS BOLEH

3. MODAL

4. BARANGAN YANG DITEMPAH
- BRGN DIKETAHUI DGN JELAS SIFAT2NYA
- MESTI DIPERHUTANGKAN (ZIMMAH)
- MAMPU DISERAHKAN
- TEMPUH PENYERAHAN PERLU DITETAPKAN

JUAL ISTISNA' : SAH
JUAL BELI RUMAH BERDASARKAN PELAN : SAH

Tiada ulasan:

Catat Ulasan