Ahad, 6 Mac 2011

kuasa budaya

Kuasa Budaya

1. mencipta perpaduan dalaman.

2. membantu organisasi mengadaptasi dengan persekitaran luaran.

Budaya yang kukuh vs budaya yang lemah.

1. Berlaku apabila hanya sebilangan kecil anggota yang menerima nilai & norma tertentu dalam mengawal.

Sifat2 budaya yang kukuh :

1. cara berfikir yang sempit.

2. menentang perubahan

3. persekitaran dalam yang dipolitikkan.

4. amalan kenaikan pangkat yang tidak sihat.


sifat-sifat budaya yang lemah :

1. merupakan organisasi yang berorientasikan hasil dan mewujudkan keadaan yang menimbulkan tekanan membina utk pekerja memberikan yang terbaik.

2. ciri-ciri :

- Alat / mekanisme utk mengukuhkan budaya

- Sangat berorientasikan manusia.

- berorientasikan hasil

- penekanan kepada pencapaian & kecemerlangan.

Cara penilaian budaya berprestasi tinggi

1. Nilai & prinsip yg diwarwarkan dan diamalkan oleh pemimpin.

2. Sikap & tingkahlaku pekerja atau ahli organisasi.

3. Polisi & piawai etika yang diamalkan.

4. Tokoh-tokoh yang dinobatkan sbg wira dlm organisasi tersebut.

5. Persekitaran kerja.

6. Kisah-kisah yang disebut mengenai peristiwa dalam sejarah organisasi.

Taktik-taktik mempengaruhi

1. Memujuk secara rasional ( rational persuasion )

- pemimpin kemukakan alasan-alasan yang logik dan bukti-bukti yang kukuh bahawa mengubah tingkahlaku akan menjamin objektif akan tercapai.

- tidak ada ganjaran yang jelas dijanjikan, tetapi rasa positif & berjaya bila objektif dapat dicapai.

- sesuai dgn pengikut yang mudah dipengaruhi berdasarkan pemikiran berbanding emosi.

2. Rayuan secara inspirasi ( Inspirational Appeal )

- pemimpin mengkobarkan semangat pengikut melalui faktor-faktor yang ada dalam diri pengikut seperti sisitem nilai, idealisme & aspirasi.

- pemimpin juga menunjukkan rasa yakinnya terhadap pengikut sbg usaha meningkatkan semangat dan emosi mereka.

- tiada ganjaran yang jelas dijanjikan , hanya ras apositif bila ibjektif dicapai.

- sesuai dgn mereka yang mudah dipengaruhi berdasarkan pemikiran bukan emosi.

3. Berunding atau meminta pendapat ( Consultation )

- Pemimpin menunjukkan tingkahlaku berpusatkan kerja dan pengikut yang tinggi untuk mencapai objektif.

- taktik ini dugunakan untuk mendapatkan komitmen.

4. Mengampu ( Ingratiation )

- beramah mesra dgn pengikut dan memuji mereka sebelum meminta mereka melakukan sesuatu kerja.

5. Pendekatan peribadi ( personal appeal )

- rayuan berdasarkan kesetiaan atau persahabatan utk mencapai objektif.

6. Pertukaran ( exchange )

- Pemimpin tawarkan ganjaran kerana menolong beliau mencapai objektif yang ditetapkan.

7. Perikatan / gabungan ( coalition )

- pemimpin menggunakan pertolongan orang lain untuk memujuk pengikut mencapai objektif.

8. Autoriti sah ( Legitimization )

- pemimpin bergantung kepada autoriti sah dari dalam organisasi untuk memberi arahan yang munasabah dan pengikut perlu mematuhinya.

9. Tekanan ( pressure )

- berikan amaran & ugutan tentang tidakan disiplin

- tegas memberi peeingatan berulang-ulang.

- sentiasa memantau kemajuan kerja

- sesuai digunakan terhadap pengikut yang kematangannya rendah.

K.E.P.I.M.P.I.N.A.N.

Definisi kepimpinan : Proses pemimpin mempengaruhi pengikutnya bagi mencapai objektif organisasi.

Pengaruh : Proses yang memberi kesan dan seterusnya membawa perubahan kepada sikap dan tingkahlaku dalam usaha mencapai sesuatu objektif.

Cara : Pemimpin perlu menyampaikan idea kepada pengikut dan berusaha untuk meyakinkan pengikut dan memotivasikannya untuk mengimplementasikan idea tersebut.

Proses mempengaruhi :

1. Instrumental Compliance- pengikut mematuhi arahan kerana ingin ganjaran atau mengelakkan denda.

2. Internalisasi
- pengikut terpengaruh kerana idea yg dibawa oleh pemimpin mempunyai persamaan dengan nilai, sistem kepercayaan dan imej mereka.

3. Identification- Pengikut komited untuk meniru dan menggembirakan pemimpin. Sekiranya hubungan dengan pemimpin tidak lagi penting maka pengaruh pemimpin akan hilang.

Hasil dari proses mempengaruhi :

1. Komitmen
2. Pematuhan
3. Penentangan

Rabu, 2 Mac 2011

Konsep Pemikiran Islam Semasa

Definisi "pemikiran" , "islam', "semasa"

Dari sudut bahasa :


: Fikir atau pikir
: think , idea
: fakkara, fikrah, fikriyyun

Islam : selamat , sejahtera

semasa : kontemporari, masa kini

Dari sudut istilah :

1. Al-Bahi : suatu usaha akliah bersungguh-sungguh daripada para ulama Islam untuk menghurai, menerang & ,menjelaskan Islam berdasarkan sumber Al-Quran dan al-Sunnah.

2. Yusuf al-Qardhawi : suatu eprbincangan kepada perkara ketuhanan, manusia dan alam.